Koronawirus informacje i zalecenia z oficjalnego rządowego portalu Rzeczpospolitj Polskiej https://www.gov.pl/web/koronawirus

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dna 9 marca 2011 roku w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej: http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_protection/sp0002_pl.htm